Kategorija:

Hangul

Pretplatite se na buduće Hangul izgovore

 • Izgovor 새 [ko]
 • Izgovor 개 [ko]
 • Izgovor 가 [ko]
 • Izgovor 사 [ko]
 • Izgovor 차 [ko]
 • Izgovor 배 [ko]
 • Izgovor 바 [ko]
 • Izgovor 대 [ko]
 • Izgovor 다 [ko]
 • Izgovor 자 [ko]
 • Izgovor 오토바이 오토바이 [ko]
 • Izgovor 짜 [ko]
 • Izgovor 나 [ko]
 • Izgovor 우 [ko]
 • Izgovor 아 [ko]
 • Izgovor 해 [ko]
 • Izgovor 까 [ko]
 • Izgovor 걔 [ko]
 • Izgovor 애 [ko]
 • Izgovor 얘 [ko]
 • Izgovor 야 [ko]
 • Izgovor 쟈 [ko]
 • Izgovor 마 [ko]
 • Izgovor 파 [ko]
 • Izgovor 하 [ko]
 • Izgovor 매 [ko]
 • Izgovor 라 [ko]
 • Izgovor 싸 [ko]
 • Izgovor 내 [ko]
 • Izgovor 때 [ko]
 • Izgovor 댜 [ko]
 • Izgovor 햬 [ko]
 • Izgovor 퍠 [ko]
 • Izgovor 카 [ko]
 • Izgovor 샤 [ko]
 • Izgovor 채 [ko]
 • Izgovor 재 [ko]
 • Izgovor 랴 [ko]
 • Izgovor 갸 [ko]
 • Izgovor 래 [ko]
 • Izgovor 빠 [ko]
 • Izgovor 떄 [ko]
 • Izgovor 타 [ko]
 • Izgovor 냐 [ko]
 • Izgovor 캐 [ko]
 • Izgovor 썌 [ko]
 • Izgovor 섀 [ko]
 • Izgovor 태 [ko]
 • Izgovor 챠 [ko]
 • Izgovor 쟤 [ko]
 • Izgovor 챼 [ko]
 • Izgovor 뺘 [ko]
 • Izgovor 째 [ko]
 • Izgovor 턔 [ko]
 • Izgovor 탸 [ko]
 • Izgovor 불었다 불었다 [ko]
 • Izgovor 따 [ko]
 • Izgovor 먜 [ko]
 • Izgovor 냬 [ko]
 • Izgovor 퍄 [ko]
 • Izgovor 쌔 [ko]
 • Izgovor 햐 [ko]
 • Izgovor 패 [ko]
 • Izgovor 땨 [ko]
 • Izgovor 꺄 [ko]
 • Izgovor 빼 [ko]
 • Izgovor 럐 [ko]
 • Izgovor 어두워 어두워 [ko]
 • Izgovor 깨 [ko]
 • Izgovor 향해 향해 [ko]
 • Izgovor 뺴 [ko]
 • Izgovor hangyl hangyl [pl]
 • Izgovor 컈 [ko]
 • Izgovor 댸 [ko]
 • Izgovor 쌰 [ko]
 • Izgovor 올라 올라 [ko]
 • Izgovor 쨔 [ko]
 • Izgovor 캬 [ko]
 • Izgovor 먀 [ko]
 • Izgovor 뱌 [ko]
 • Izgovor 뱨 [ko]
 • Izgovor 쨰 [ko]
 • Izgovor 꺠 [ko]
 • Izgovor 민혁 민혁 [ko]
 • Izgovor 있네요 있네요 [ko]
 • Izgovor 떠오르고 떠오르고 [ko]