Korisnički profil: informacije, riječi i izgovori.
Datum Riječ Slušajte Glasovi
19/11/2010 novenvirado [pt] Izgovor novenvirado 0 glasova
19/11/2010 renomado [pt] Izgovor renomado 0 glasova
19/11/2010 faixeiro [pt] Izgovor faixeiro 0 glasova
19/11/2010 mantilha [pt] Izgovor mantilha 0 glasova
19/11/2010 liofilizar [pt] Izgovor liofilizar 0 glasova
19/11/2010 poetizar [pt] Izgovor poetizar 0 glasova
19/11/2010 salinizar [pt] Izgovor salinizar 0 glasova
19/11/2010 romanizar [pt] Izgovor romanizar 0 glasova
19/11/2010 departamentalizar [pt] Izgovor departamentalizar 1 glasova Najbolji izgovor
19/11/2010 ostracizar [pt] Izgovor ostracizar 0 glasova
19/11/2010 apoplético [pt] Izgovor apoplético 0 glasova
19/11/2010 feocromocitoma [pt] Izgovor feocromocitoma 0 glasova
19/11/2010 transiente [pt] Izgovor transiente 0 glasova
19/11/2010 justapor [pt] Izgovor justapor 0 glasova
18/11/2010 perivascular [pt] Izgovor perivascular 0 glasova
18/11/2010 empiema [pt] Izgovor empiema 0 glasova
18/11/2010 perioral [pt] Izgovor perioral 0 glasova
18/11/2010 eviração [pt] Izgovor eviração 0 glasova
18/11/2010 ressorção [pt] Izgovor ressorção 0 glasova
18/11/2010 microgota [pt] Izgovor microgota 0 glasova
18/11/2010 acinesia [pt] Izgovor acinesia 0 glasova
18/11/2010 periorbital [pt] Izgovor periorbital 0 glasova
14/11/2010 Demócrito [pt] Izgovor Demócrito 0 glasova
14/11/2010 Pitágoras [pt] Izgovor Pitágoras 0 glasova
14/11/2010 estrovenga [pt] Izgovor estrovenga 1 glasova Najbolji izgovor
14/11/2010 adecto [pt] Izgovor adecto 0 glasova
14/11/2010 resinocero [pt] Izgovor resinocero 0 glasova
14/11/2010 lexipíreto [pt] Izgovor lexipíreto 0 glasova
14/11/2010 miocardite [pt] Izgovor miocardite 0 glasova
14/11/2010 sanofórmio [pt] Izgovor sanofórmio 0 glasova