Korisnički profil: informacije, riječi i izgovori.
Datum Riječ Slušajte Glasovi
01/10/2012 Kish Air [fa] Izgovor Kish Air 0 glasova
01/10/2012 کلمه عبور [fa] Izgovor کلمه عبور 0 glasova
01/10/2012 ریزش کوه [fa] Izgovor ریزش کوه 0 glasova
01/10/2012 یارا شهیدی [fa] Izgovor یارا شهیدی 0 glasova
01/10/2012 sotoudeh [fa] Izgovor sotoudeh 0 glasova
01/10/2012 وفاق [fa] Izgovor وفاق 0 glasova
01/10/2012 تعرض [fa] Izgovor تعرض 0 glasova
30/09/2012 نره‌خر [fa] Izgovor نره‌خر 0 glasova
30/09/2012 کارتک [fa] Izgovor کارتک 0 glasova
30/09/2012 عتبات [fa] Izgovor عتبات 0 glasova
30/09/2012 سوگماد [fa] Izgovor سوگماد 0 glasova
30/09/2012 اکنکار [fa] Izgovor اکنکار 0 glasova
30/09/2012 saoshyant [fa] Izgovor saoshyant 0 glasova
30/09/2012 کولدیسک [fa] Izgovor کولدیسک 0 glasova
30/09/2012 برم [fa] Izgovor برم 0 glasova
30/09/2012 آواتار [fa] Izgovor آواتار 0 glasova
30/09/2012 ذيربط [fa] Izgovor ذيربط 0 glasova
30/09/2012 اتحاد شوروی [fa] Izgovor اتحاد شوروی 0 glasova
30/09/2012 متواری [fa] Izgovor متواری 0 glasova
30/09/2012 تفحص [fa] Izgovor تفحص 0 glasova
30/09/2012 کارکرد [fa] Izgovor کارکرد 0 glasova
30/09/2012 مسری [fa] Izgovor مسری 0 glasova
30/09/2012 اشرار [fa] Izgovor اشرار 0 glasova
30/09/2012 رسيدگي كردن [fa] Izgovor رسيدگي كردن 0 glasova
30/09/2012 نفيس [fa] Izgovor نفيس 0 glasova
30/09/2012 پارگی [fa] Izgovor پارگی 0 glasova
30/09/2012 تظلم [fa] Izgovor تظلم 0 glasova
30/09/2012 تحليف [fa] Izgovor تحليف 0 glasova
30/09/2012 مکافات [fa] Izgovor مکافات 0 glasova
30/09/2012 پيگرد [fa] Izgovor پيگرد 0 glasova