Korisnički profil: informacije, riječi i izgovori.
Datum Riječ Slušajte Glasovi
03/12/2011 étais [fr] Izgovor étais 0 glasova
03/12/2011 restaient [fr] Izgovor restaient 0 glasova
03/12/2011 plaçaient [fr] Izgovor plaçaient 0 glasova
03/12/2011 Le Châtelier [fr] Izgovor Le Châtelier 0 glasova
03/12/2011 Confit d'oies [fr] Izgovor Confit d'oies 0 glasova
03/12/2011 accomplirent [fr] Izgovor accomplirent 0 glasova
03/12/2011 emmaillota [fr] Izgovor emmaillota 0 glasova
03/12/2011 s'asphyxier [fr] Izgovor s'asphyxier 0 glasova
03/12/2011 pétage de plomb [fr] Izgovor pétage de plomb 0 glasova
03/12/2011 amadouer [fr] Izgovor amadouer 0 glasova
03/12/2011 malliavin [fr] Izgovor malliavin 0 glasova
03/12/2011 acquièrent [fr] Izgovor acquièrent 0 glasova
03/12/2011 buccin [fr] Izgovor buccin 0 glasova
03/12/2011 investissements [fr] Izgovor investissements 0 glasova
03/12/2011 Marc Fréchet [fr] Izgovor Marc Fréchet 0 glasova
03/12/2011 tracasserie [fr] Izgovor tracasserie 1 glasova Najbolji izgovor
03/12/2011 Ancelin [fr] Izgovor Ancelin 0 glasova
03/12/2011 Claude Sabbah [fr] Izgovor Claude Sabbah 0 glasova
03/12/2011 lanslebourg-mont-cenis [fr] Izgovor lanslebourg-mont-cenis 0 glasova
03/12/2011 panonceau [fr] Izgovor panonceau 0 glasova
03/12/2011 judéo-chrétienne [fr] Izgovor judéo-chrétienne 0 glasova
03/12/2011 accommodément [fr] Izgovor accommodément 0 glasova
03/12/2011 juxtaposer [fr] Izgovor juxtaposer 0 glasova
03/12/2011 haïssent [fr] Izgovor haïssent 0 glasova
03/12/2011 plaquer [fr] Izgovor plaquer 0 glasova
03/12/2011 halo [fr] Izgovor halo 0 glasova
03/12/2011 Guist'hau [fr] Izgovor Guist'hau 0 glasova
03/12/2011 castelnau-le-lez [fr] Izgovor castelnau-le-lez 0 glasova
03/12/2011 Saint Acheul [fr] Izgovor Saint Acheul 0 glasova
03/12/2011 aquaculture [fr] Izgovor aquaculture 0 glasova