Korisnički profil: informacije, riječi i izgovori.
Datum Riječ Slušajte Glasovi
11/01/2010 descompuesto [es] Izgovor descompuesto 0 glasova
11/01/2010 aterido [es] Izgovor aterido 0 glasova
11/01/2010 entusiasmado [es] Izgovor entusiasmado 0 glasova
11/01/2010 soflama [es] Izgovor soflama 0 glasova
11/01/2010 exaltación [es] Izgovor exaltación 0 glasova
11/01/2010 excitación [es] Izgovor excitación 0 glasova
11/01/2010 acaloro [es] Izgovor acaloro 0 glasova
11/01/2010 sofocación [es] Izgovor sofocación 0 glasova
11/01/2010 paroxismo [es] Izgovor paroxismo 1 glasova Najbolji izgovor
11/01/2010 insolación [es] Izgovor insolación 0 glasova
11/01/2010 Pero Pérez [es] Izgovor Pero Pérez 1 glasova Najbolji izgovor
11/01/2010 Juan Haldudo [es] Izgovor Juan Haldudo 1 glasova Najbolji izgovor
11/01/2010 Maese Nicolás [es] Izgovor Maese Nicolás 0 glasova
11/01/2010 Pedro Alonso [es] Izgovor Pedro Alonso 0 glasova
11/01/2010 Teresa Panza [es] Izgovor Teresa Panza 0 glasova
11/01/2010 Sancho Panza [es] Izgovor Sancho Panza 0 glasova
11/01/2010 Don Quijote de la Mancha [es] Izgovor Don Quijote de la Mancha 5 glasova Najbolji izgovor
11/01/2010 Sanchita Panza [es] Izgovor Sanchita Panza 1 glasova Najbolji izgovor
11/01/2010 Juan Pérez de Viedma [es] Izgovor Juan Pérez de Viedma 1 glasova Najbolji izgovor
11/01/2010 Clara de Viedma [es] Izgovor Clara de Viedma 1 glasova Najbolji izgovor
11/01/2010 Tomé Cecial [es] Izgovor Tomé Cecial 1 glasova Najbolji izgovor
11/01/2010 Quiteria la hermosa [es] Izgovor Quiteria la hermosa 2 glasova Najbolji izgovor
11/01/2010 Bolsa de Madrid [es] Izgovor Bolsa de Madrid 0 glasova
11/01/2010 Real Academia Española de la Lengua [es] Izgovor Real Academia Española de la Lengua 0 glasova
11/01/2010 americanismo [es] Izgovor americanismo 0 glasova
11/01/2010 solanáceas [es] Izgovor solanáceas 0 glasova
11/01/2010 espinoso [es] Izgovor espinoso 0 glasova
11/01/2010 antiespasmódico [es] Izgovor antiespasmódico 0 glasova
11/01/2010 soliloquio [es] Izgovor soliloquio 0 glasova
11/01/2010 coloquio [es] Izgovor coloquio 0 glasova