Korisnički profil: informacije, riječi i izgovori.
Datum Riječ Izgovor Info
16/04/2012 an fhear [gd] Izgovor an fhear 0 glasova
15/04/2012 gabh mo leisgeul [gd] Izgovor gabh mo leisgeul 0 glasova
15/04/2012 fèis [gd] Izgovor fèis 0 glasova
13/04/2012 fhuair [gd] Izgovor fhuair 0 glasova
13/04/2012 togalach [gd] Izgovor togalach 0 glasova
13/04/2012 fann [gd] Izgovor fann 0 glasova
13/04/2012 fonn [gd] Izgovor fonn 0 glasova
13/04/2012 bòg [gd] Izgovor bòg 0 glasova
13/04/2012 bochd [gd] Izgovor bochd 0 glasova
13/04/2012 fliuch [gd] Izgovor fliuch 0 glasova
13/04/2012 bliadhna [gd] Izgovor bliadhna 0 glasova
13/04/2012 bòcan [gd] Izgovor bòcan 0 glasova
13/04/2012 brag [gd] Izgovor brag 0 glasova
13/04/2012 breac [gd] Izgovor breac 0 glasova
13/04/2012 bradan [gd] Izgovor bradan 0 glasova
13/04/2012 caill [gd] Izgovor caill 0 glasova
13/04/2012 ceapaire [gd] Izgovor ceapaire 0 glasova
13/04/2012 ceàrr [gd] Izgovor ceàrr 0 glasova
13/04/2012 clis [gd] Izgovor clis 0 glasova
12/04/2012 tlachd [gd] Izgovor tlachd 0 glasova
12/04/2012 thoir an t-siteag ort [gd] Izgovor thoir an t-siteag ort 0 glasova
12/04/2012 iongnadh [gd] Izgovor iongnadh 0 glasova
12/04/2012 corrag [gd] Izgovor corrag 0 glasova
12/04/2012 airgead [gd] Izgovor airgead 0 glasova
12/04/2012 òrdag [gd] Izgovor òrdag 0 glasova
12/04/2012 dlùth air [gd] Izgovor dlùth air 0 glasova
12/04/2012 an aghaidh [gd] Izgovor an aghaidh 1 glasova Najbolji izgovor
12/04/2012 cas [gd] Izgovor cas 0 glasova
11/04/2012 cha robh [gd] Izgovor cha robh 0 glasova
11/04/2012 Bha [gd] Izgovor Bha 0 glasova