Kategorija:

Türk alfabesi

Pretplatite se na buduće Türk alfabesi izgovore

 • Izgovor û,Û û,Û [tr]
 • Izgovor i,İ i,İ [tr]
 • Izgovor ö,Ö ö,Ö [tr]
 • Izgovor ü,Ü ü,Ü [tr]
 • Izgovor î,Î î,Î [tr]
 • Izgovor â, â, [tr]
 • Izgovor ğ,Ğ ğ,Ğ [tr]
 • Izgovor ş,Ş ş,Ş [tr]
 • Izgovor u,U u,U [tr]
 • Izgovor s,S s,S [tr]
 • Izgovor b,B b,B [tr]
 • Izgovor c,C c,C [tr]
 • Izgovor h,H h,H [tr]
 • Izgovor g,G g,G [tr]
 • Izgovor t,T t,T [tr]
 • Izgovor r,R r,R [tr]
 • Izgovor a,A a,A [tr]
 • Izgovor ç,Ç ç,Ç [tr]
 • Izgovor e,E e,E [tr]
 • Izgovor p,P p,P [tr]
 • Izgovor bilindiği gibi bilindiği gibi [tr]
 • Izgovor o,O o,O [tr]
 • Izgovor z,Z z,Z [tr]
 • Izgovor l,L l,L [tr]
 • Izgovor m,M m,M [tr]
 • Izgovor v,V v,V [tr]
 • Izgovor k,K k,K [tr]
 • Izgovor j,J j,J [tr]
 • Izgovor d,D d,D [tr]
 • Izgovor ı,I ı,I [tr]
 • Izgovor n,N n,N [tr]
 • Izgovor f,F f,F [tr]
 • Izgovor y,Y y,Y [tr]