Kategorija:

chemical element

Pretplatite se na buduće chemical element izgovore

 • Izgovor civa civa [tr]
 • Izgovor curiyum curiyum [tr]
 • Izgovor darmstadtiyum darmstadtiyum [tr]
 • Izgovor demir demir [tr]
 • Izgovor dubniyum dubniyum [tr]
 • Izgovor eınsteınyum eınsteınyum [tr]
 • Izgovor hassiyum hassiyum [tr]
 • Izgovor hidrojen hidrojen [tr]
 • Izgovor itterbiyum itterbiyum [tr]
 • Izgovor kadmiyum kadmiyum [tr]
 • Izgovor kalay kalay [tr]
 • Izgovor kalsiyum kalsiyum [tr]
 • Izgovor Kükürt Kükürt [tr]
 • Izgovor kurşun kurşun [tr]
 • Izgovor lityum lityum [tr]
 • Izgovor itriyum itriyum [tr]
 • Snimi izgovor қалъагӣ қалъагӣ [tg] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor франсий франсий [tg] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor ҳассий ҳассий [tg] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor ҳидроген ҳидроген [tg] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor руҳ руҳ [tg] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor сезий сезий [tg] očekuje izgovor
 • Izgovor серий серий [chm]
 • Snimi izgovor силитсий силитсий [tg] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor симоб симоб [tg] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor сирконий сирконий [tg] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor стронсий стронсий [tg] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor сурб сурб [tg] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor технетсий технетсий [tg] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor тилло тилло [tg] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor оҳан оҳан [tg] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor нитроген нитроген [tg] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor нуқра нуқра [tg] očekuje izgovor
 • Izgovor оксиген оксиген [ru]
 • Izgovor карбон карбон [ru]
 • Izgovor мис мис [uk]
 • Snimi izgovor америтсий америтсий [tg] očekuje izgovor
 • Izgovor svavel svavel [sv]
 • Izgovor syre syre [no]
 • Izgovor tenn tenn [br]
 • Izgovor vanadin vanadin [sv]
 • Izgovor väte väte [sv]
 • Izgovor järn järn [sv]
 • Izgovor koppar koppar [sv]
 • Izgovor kväve kväve [sv]
 • Izgovor kvicksilver kvicksilver [sv]
 • Izgovor bati bati [eo]
 • Izgovor kibiriti kibiriti [sw]
 • Izgovor rutheni rutheni [sw]
 • Izgovor silikoni silikoni [sw]
 • Izgovor sizi sizi [tr]
 • Izgovor skandi skandi [eo]
 • Izgovor stani stani [sw]
 • Izgovor stibi stibi [de]
 • Izgovor stronti stronti [sw]
 • Izgovor sulfuri sulfuri [sw]
 • Izgovor taribi taribi [sw]
 • Izgovor tekineti tekineti [sw]
 • Izgovor thori thori [sw]
 • Izgovor thuri thuri [sw]
 • Izgovor yitebi yitebi [sw]
 • Izgovor yitri yitri [sw]
 • Izgovor zinki zinki [sw]
 • Izgovor zirikoni zirikoni [sw]
 • Izgovor lanthani lanthani [sw]
 • Izgovor lawirensi lawirensi [sw]
 • Izgovor luteti luteti [sw]
 • Izgovor manganisi manganisi [sw]
 • Izgovor nikeli nikeli [eo]
 • Izgovor nitrojeni nitrojeni [sw]
 • Izgovor oksijeni oksijeni [sw]
 • Izgovor Platini Platini [fr]
 • Izgovor plumbi plumbi [la]
 • Izgovor radoni radoni [sw]
 • Izgovor risasi risasi [sw]
 • Izgovor kupri kupri [sw]
 • Izgovor nahasi nahasi [eu]
 • Izgovor Kalifoni Kalifoni [sw]
 • Izgovor Kalisi Kalisi [sw]
 • Izgovor Klorini Klorini [sw]
 • Izgovor Kriptoni Kriptoni [sw]
 • Izgovor Aidini Aidini [sw]
 • Izgovor Bismuthi Bismuthi [sw]
 • Izgovor Boroni Boroni [sw]
 • Izgovor Chuma Chuma [qu]
 • Izgovor feri feri [pt]
 • Izgovor Florini Florini [sw]
 • Izgovor Fransi Fransi [sw]
 • Izgovor Gerimani Gerimani [sw]
 • Izgovor Hidrajiri Hidrajiri [sw]
 • Izgovor Hidrojeni Hidrojeni [sw]
 • Izgovor Homi Homi [sw]
 • Izgovor Iodini Iodini [sw]
 • Izgovor Kadimi Kadimi [sw]
 • Izgovor Zaibaki Zaibaki [sw]
 • Izgovor Aktini Aktini [sw]
 • Izgovor Ameriki Ameriki [sw]
 • Izgovor Aseniki Aseniki [sw]
 • Izgovor Astatini Astatini [sw]
 • Izgovor auri auri [fi]