Kategorija:

常用字

Pretplatite se na buduće 常用字 izgovore

 • Izgovor 司 [yue]
 • Izgovor 射 [yue]
 • Izgovor 如 [zh]
 • Izgovor 商 [yue]
 • Izgovor 溫 [yue]
 • Izgovor 運 [hak]
 • Izgovor 讲 [zh]
 • Izgovor 市 [ja]
 • Izgovor 化 [zh]
 • Izgovor 度 [zh]
 • Izgovor 黨 [zh]
 • Izgovor 端 [ja]
 • Izgovor 腳 [wuu]
 • Izgovor 源 [zh]
 • Izgovor 步 [yue]
 • Izgovor 開 [yue]
 • Izgovor 良 [yue]
 • Izgovor 於 [yue]
 • Izgovor 汁 [zh]
 • Izgovor 罪 [yue]
 • Izgovor 京 [yue]
 • Izgovor 流 [yue]
 • Izgovor 再 [yue]
 • Izgovor 里 [zh]
 • Izgovor 結 [yue]
 • Izgovor 把 [yue]
 • Izgovor 別 [ja]
 • Izgovor 已 [yue]
 • Izgovor 問 [yue]
 • Izgovor 辛 [zh]
 • Izgovor 認 [yue]
 • Izgovor 放 [yue]
 • Izgovor 陽 [zh]
 • Izgovor 曾 [yue]
 • Izgovor 比 [yue]
 • Izgovor 熱 [ja]
 • Izgovor 親 [ja]
 • Izgovor 超 [yue]
 • Izgovor 保 [yue]
 • Izgovor 章 [yue]
 • Izgovor 似 [yue]
 • Izgovor 回 [zh]
 • Izgovor 求 [yue]
 • Izgovor 線 [ja]
 • Izgovor 圍 [wuu]
 • Izgovor 邊 [yue]
 • Izgovor 沒 [yue]
 • Izgovor 武 [yue]
 • Izgovor 代 [hak]
 • Izgovor 會 [yue]
 • Izgovor 權 [ja]
 • Izgovor 站 [zh]
 • Izgovor 質 [ja]
 • Izgovor 泉 [zh]
 • Izgovor 條 [yue]
 • Izgovor 害 [wuu]
 • Izgovor 術 [ja]
 • Izgovor 兆 [zh]
 • Izgovor 各 [yue]
 • Izgovor 拿 [zh]
 • Izgovor 制 [yue]
 • Izgovor 此 [yue]
 • Izgovor 停 [zh]
 • Izgovor 種 [yue]
 • Izgovor 破 [zh]
 • Izgovor 建 [zh]
 • Izgovor 練 [yue]
 • Izgovor 羅 [yue]
 • Izgovor 與 [yue]
 • Izgovor 嚴 [zh]
 • Izgovor 它 [zh]
 • Izgovor 查 [wuu]
 • Izgovor 對 [wuu]
 • Izgovor 案 [zh]
 • Izgovor 存 [zh]
 • Izgovor 及 [yue]
 • Izgovor 底 [yue]
 • Izgovor 占 [wuu]
 • Izgovor 被 [zh]
 • Izgovor 階 [ja]
 • Izgovor 史 [yue]
 • Izgovor 津 [yue]
 • Izgovor 含 [yue]
 • Izgovor 樹 [ja]
 • Izgovor 照 [wuu]
 • Izgovor 排 [wuu]
 • Izgovor 由 [yue]
 • Izgovor 溪 [wuu]
 • Izgovor 富 [ja]
 • Izgovor 否 [zh]
 • Izgovor 受 [wuu]
 • Izgovor 圖 [yue]
 • Izgovor 作 [zh]
 • Izgovor 情 [yue]
 • Izgovor 微 [yue]
 • Izgovor 造 [yue]
 • Izgovor 統 [yue]
 • Izgovor 談 [yue]
 • Izgovor 帝 [ja]
 • Izgovor 注 [zh]