Kategorija:

常用字

Pretplatite se na buduće 常用字 izgovore

 • Izgovor 我 [zh]
 • Izgovor 人 [zh]
 • Izgovor 水 [ja]
 • Izgovor 葉 [ja]
 • Izgovor 你 [zh]
 • Izgovor 日 [ja]
 • Izgovor 花 [ja]
 • Izgovor 六 [ja]
 • Izgovor 三 [zh]
 • Izgovor 月 [ja]
 • Izgovor 四 [zh]
 • Izgovor 五 [wuu]
 • Izgovor 家 [ja]
 • Izgovor 七 [ja]
 • Izgovor 去 [zh]
 • Izgovor 是 [zh]
 • Izgovor 愛 [yue]
 • Izgovor 女 [ja]
 • Izgovor 吃 [zh]
 • Izgovor 木 [zh]
 • Izgovor 船 [ja]
 • Izgovor 左 [ja]
 • Izgovor 私 [ja]
 • Izgovor 春 [ja]
 • Izgovor 山 [ja]
 • Izgovor 冷 [zh]
 • Izgovor 心 [zh]
 • Izgovor 石 [ja]
 • Izgovor 大 [ja]
 • Izgovor 西 西 [ja]
 • Izgovor 他 [ja]
 • Izgovor 力 [zh]
 • Izgovor 本 [zh]
 • Izgovor 行 [zh]
 • Izgovor 酒 [ja]
 • Izgovor 青 [ja]
 • Izgovor 空 [ja]
 • Izgovor 正 [yue]
 • Izgovor 的 [ja]
 • Izgovor 馬 [ja]
 • Izgovor 好 [zh]
 • Izgovor 小 [zh]
 • Izgovor 海 [zh]
 • Izgovor 手 [yue]
 • Izgovor 上 [zh]
 • Izgovor 高 [zh]
 • Izgovor 年 [ja]
 • Izgovor 百 [zh]
 • Izgovor 口 [ja]
 • Izgovor 千 [ja]
 • Izgovor 足 [ja]
 • Izgovor 不 [zh]
 • Izgovor 魚 [ja]
 • Izgovor 天 [zh]
 • Izgovor 下 [zh]
 • Izgovor 中 [zh]
 • Izgovor 右 [zh]
 • Izgovor 母 [ja]
 • Izgovor 前 [ja]
 • Izgovor 生 [ja]
 • Izgovor 分 [ja]
 • Izgovor 田 [ja]
 • Izgovor 有 [zh]
 • Izgovor 草 [zh]
 • Izgovor 東 [ja]
 • Izgovor 夜 [ja]
 • Izgovor 風 [ja]
 • Izgovor 包 [zh]
 • Izgovor 文 [ja]
 • Izgovor 請 [nan]
 • Izgovor 服 [ja]
 • Izgovor 想 [zh]
 • Izgovor 角 [ja]
 • Izgovor 能 [zh]
 • Izgovor 也 [zh]
 • Izgovor 方 [ja]
 • Izgovor 菜 [zh]
 • Izgovor 秦 [zh]
 • Izgovor 光 [ja]
 • Izgovor 神 [ja]
 • Izgovor 子 [ja]
 • Izgovor 雲 [ja]
 • Izgovor 和 [zh]
 • Izgovor 幹 [zh]
 • Izgovor 客 [ja]
 • Izgovor 笑 [zh]
 • Izgovor 死 [ja]
 • Izgovor 等 [zh]
 • Izgovor 元 [ja]
 • Izgovor 表 [ja]
 • Izgovor 次 [ja]
 • Izgovor 都 [ja]
 • Izgovor 色 [ja]
 • Izgovor 入 [wuu]
 • Izgovor 村 [yue]
 • Izgovor 老 [zh]
 • Izgovor 越 [yue]
 • Izgovor 了 [zh]
 • Izgovor 布 [zh]
 • Izgovor 房 [yue]