Kategorija:

常用字

Pretplatite se na buduće 常用字 izgovore

 • Izgovor 我
  [zh]
 • Izgovor 人
  [zh]
 • Izgovor 水
  [ja]
 • Izgovor 葉
  [ja]
 • Izgovor 你
  [zh]
 • Izgovor 日
  [ja]
 • Izgovor 花
  [ja]
 • Izgovor 六
  [zh]
 • Izgovor 月
  [ja]
 • Izgovor 三
  [zh]
 • Izgovor 四
  [zh]
 • Izgovor 五
  [zh]
 • Izgovor 家
  [ja]
 • Izgovor 去
  [zh]
 • Izgovor 是
  [zh]
 • Izgovor 七
  [ja]
 • Izgovor 女
  [ja]
 • Izgovor 愛
  [yue]
 • Izgovor 吃
  [zh]
 • Izgovor 木
  [zh]
 • Izgovor 船
  [ja]
 • Izgovor 左
  [ja]
 • Izgovor 私
  [ja]
 • Izgovor 春
  [ja]
 • Izgovor 山
  [ja]
 • Izgovor 心
  [zh]
 • Izgovor 冷
  [zh]
 • Izgovor 石
  [zh]
 • Izgovor 大
  [ja]
 • Izgovor 他
  [zh]
 • Izgovor 本
  [zh]
 • Izgovor 西
  西 [ja]
 • Izgovor 行
  [zh]
 • Izgovor 力
  [zh]
 • Izgovor 酒
  [ja]
 • Izgovor 的
  [zh]
 • Izgovor 青
  [ja]
 • Izgovor 上
  [zh]
 • Izgovor 海
  [zh]
 • Izgovor 空
  [ja]
 • Izgovor 馬
  [ja]
 • Izgovor 好
  [zh]
 • Izgovor 手
  [zh]
 • Izgovor 小
  [zh]
 • Izgovor 口
  [zh]
 • Izgovor 正
  [zh]
 • Izgovor 百
  [zh]
 • Izgovor 年
  [ja]
 • Izgovor 魚
  [ja]
 • Izgovor 不
  [zh]
 • Izgovor 高
  [zh]
 • Izgovor 天
  [zh]
 • Izgovor 中
  [zh]
 • Izgovor 千
  [ja]
 • Izgovor 下
  [zh]
 • Izgovor 足
  [ja]
 • Izgovor 右
  [zh]
 • Izgovor 生
  [ja]
 • Izgovor 前
  [zh]
 • Izgovor 母
  [ja]
 • Izgovor 分
  [zh]
 • Izgovor 有
  [zh]
 • Izgovor 田
  [ja]
 • Izgovor 草
  [zh]
 • Izgovor 夜
  [ja]
 • Izgovor 東
  [ja]
 • Izgovor 風
  [ja]
 • Izgovor 服
  [ja]
 • Izgovor 文
  [zh]
 • Izgovor 請
  [nan]
 • Izgovor 想
  [zh]
 • Izgovor 包
  [zh]
 • Izgovor 角
  [ja]
 • Izgovor 子
  [ja]
 • Izgovor 也
  [zh]
 • Izgovor 方
  [ja]
 • Izgovor 能
  [zh]
 • Izgovor 和
  [zh]
 • Izgovor 菜
  [zh]
 • Izgovor 光
  [ja]
 • Izgovor 秦
  [zh]
 • Izgovor 神
  [ja]
 • Izgovor 雲
  [ja]
 • Izgovor 元
  [ja]
 • Izgovor 都
  [ja]
 • Izgovor 次
  [ja]
 • Izgovor 幹
  [zh]
 • Izgovor 死
  [ja]
 • Izgovor 等
  [zh]
 • Izgovor 客
  [ja]
 • Izgovor 笑
  [zh]
 • Izgovor 了
  [zh]
 • Izgovor 色
  [ja]
 • Izgovor 表
  [ja]
 • Izgovor 村
  [yue]
 • Izgovor 入
  [zh]
 • Izgovor 住
  [ja]
 • Izgovor 目
  [ja]
 • Izgovor 到
  [zh]
 • Izgovor 李
  [zh]