Kategorija:

أرقام

Pretplatite se na buduće أرقام izgovore

 • Izgovor 11 11 [en]
 • Izgovor 13 13 [ru]
 • Izgovor 2 2 [fr]
 • Izgovor 14 14 [en]
 • Izgovor 15 15 [ru]
 • Izgovor 19 19 [fa]
 • Izgovor 20 20 [pt]
 • Izgovor 5 5 [nl]
 • Izgovor 12 12 [da]
 • Izgovor 10 10 [en]
 • Izgovor 8 8 [es]
 • Izgovor 4 4 [en]
 • Izgovor 3 3 [en]
 • Izgovor 7 7 [en]
 • Izgovor 18 18 [hak]
 • Izgovor 16 16 [en]
 • Izgovor 6 6 [da]
 • Izgovor 17 17 [en]
 • Izgovor 9 9 [es]
 • Izgovor 90 - noventa 90 - noventa [pt]
 • Izgovor 22 22 [en]
 • Izgovor 21 21 [fa]
 • Izgovor 80 - oitenta 80 - oitenta [pt]
 • Izgovor 88 88 [uz]
 • Izgovor 2004 2004 [en]
 • Izgovor 2006 2006 [ja]
 • Izgovor 98 98 [uz]
 • Izgovor 2800 2800 [nl]
 • Izgovor 130 130 [uz]
 • Izgovor 3,000 3,000 [en]
 • Izgovor 900 - novecentos 900 - novecentos [pt]
 • Izgovor 650 650 [de]
 • Izgovor 2030 2030 [de]
 • Izgovor 400 - quatrocentos 400 - quatrocentos [pt]
 • Izgovor 2023 2023 [de]
 • Izgovor 800 - oitocentos 800 - oitocentos [pt]
 • Izgovor 600 - seiscentos 600 - seiscentos [pt]
 • Izgovor 200 - duzentos 200 - duzentos [pt]
 • Izgovor 1364 1364 [fa]
 • Izgovor 1315 1315 [fa]
 • Izgovor 320 320 [de]
 • Izgovor 1349 1349 [fa]
 • Izgovor 1319 1319 [fa]
 • Izgovor 872 872 [de]
 • Izgovor 300 - trezentos 300 - trezentos [pt]
 • Izgovor 1314 1314 [fa]
 • Izgovor 1334 1334 [fa]
 • Izgovor 700 - setecentos 700 - setecentos [pt]
 • Izgovor 1348 1348 [fa]
 • Izgovor 1302 1302 [fa]
 • Izgovor 1340 1340 [fa]
 • Izgovor 1335 1335 [fa]
 • Izgovor 2.000 - dois mil 2.000 - dois mil [pt]
 • Izgovor 1353 1353 [fa]