Kategorija:

Մեծ Հայք

Pretplatite se na buduće Մեծ Հայք izgovore

 • Izgovor Արցախ Արցախ [hy]
 • Izgovor Հանի Հանի [hy]
 • Izgovor Մարի Մարի [hy]
 • Izgovor Վայոց ձոր Վայոց ձոր [hy]
 • Izgovor Տաշիր Տաշիր [hy]
 • Izgovor Գառնի Գառնի [hy]
 • Snimi izgovor Ալեան Ալեան [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Աղյուն Աղյուն [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Անձիտ Անձիտ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Ասպակունեաց ձոր Ասպակունեաց ձոր [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Արշարունիք Արշարունիք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Բագրևանդ Բագրևանդ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Բզնունիք Բզնունիք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Դալառ Դալառ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Երխեթք Երխեթք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Թրաբի Թրաբի [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Ծոբոփոր Ծոբոփոր [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Կող Կող [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Կրճունիք Կրճունիք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Հրաքոտ-Պերոժ Հրաքոտ-Պերոժ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Մասեաց ոտն Մասեաց ոտն [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Մեծնունիք Մեծնունիք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Մովսանք Մովսանք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Շատգոմք Շատգոմք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Ուրծաձոր Ուրծաձոր [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Պարտիզաց փոր Պարտիզաց փոր [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Սալնաձոր Սալնաձոր [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Սպանդարան-Պերոժ Սպանդարան-Պերոժ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Տամբեր Տամբեր [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Տուչկատակ Տուչկատակ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Քոեկեան Քոեկեան [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Ակէ Ակէ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Աղուէ Աղուէ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Աշմունիք Աշմունիք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Արագածոտն Արագածոտն [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Արտազ Արտազ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Բալահովիտ Բալահովիտ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Բոգունիք Բոգունիք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Գավրէք Գավրէք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Դառնի Դառնի [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Երնջակ Երնջակ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Իշայր Իշայր [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Ծոփք Ծոփք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Կողբոփոր Կողբոփոր [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Հաբանդ Հաբանդ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Ձորոփոր Ձորոփոր [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Մարանդ Մարանդ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Մզուր Մզուր [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Մուզուր Մուզուր [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Շաւշէթ Շաւշէթ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Ոքաղէ Ոքաղէ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Պիանք Պիանք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Սանասունք Սանասունք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Սպեր Սպեր [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Տայգրեան Տայգրեան [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Տուրուբերան Տուրուբերան [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Քուիշափոր Քուիշափոր [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Աղահէճք Աղահէճք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Այգասք Այգասք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Ապահունիք Ապահունիք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Արածոյ կողմն Արածոյ կողմն [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Արտահան Արտահան [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Բաղք Բաղք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Բողնոփոր Բողնոփոր [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Գարդման Գարդման [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Դաստաւորք Դաստաւորք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Երվանդունիք Երվանդունիք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Իշոց գավառ Իշոց գավառ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Կաղարջք Կաղարջք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Կողթ Կողթ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Ձորք Ձորք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Մարաստան Մարաստան [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Միջա Միջա [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Նախճաւան Նախճաւան [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Շիրակ Շիրակ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Չորրորդ Հայք Չորրորդ Հայք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Պիճան Պիճան [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Սերխեթք Սերխեթք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Վայկունիք Վայկունիք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Տայք Տայք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Տռի Տռի [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Քուստ-ի-Փառնէս Քուստ-ի-Փառնէս [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Աբեղեանք Աբեղեանք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Աղանդ-ռոտ Աղանդ-ռոտ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Այլի Այլի [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Առան-ռոտ Առան-ռոտ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Արգաստովիտ Արգաստովիտ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Արտաշիսեան Արտաշիսեան [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Բասեն Բասեն [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Բուժունիք Բուժունիք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Գեղարքունիք Գեղարքունիք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Դարանաղի Դարանաղի [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Զարեհավան Զարեհավան [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Խոյթ Խոյթ [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Կանգարք Կանգարք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Կովսական Կովսական [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Հաշտեանք Հաշտեանք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Ճակք Ճակք [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Մարդաղի Մարդաղի [hy] očekuje izgovor
 • Snimi izgovor Մյուս Իշայր Մյուս Իշայր [hy] očekuje izgovor