Izgovorite

Možete odabrati jezik kako biste prikazali samo riječi iz jezika za koji se traži izgovor..

 • Snimi izgovor சாக் சாக்
 • Snimi izgovor migavum nandri migavum nandri
 • Snimi izgovor Maruth Maruth
 • Snimi izgovor வெண்மை வெண்மை
 • Snimi izgovor kajan kajan
 • Snimi izgovor தோசைக்காய் தோசைக்காய்
 • Snimi izgovor முருகல் முருகல்
 • Snimi izgovor tamil tamil [languages, noun]
 • Snimi izgovor கோஸ்ட்டா ரிக்கா கோஸ்ட்டா ரிக்கா
 • Snimi izgovor செர்பியா செர்பியா
 • Snimi izgovor வார்த்தைகள் வார்த்தைகள்
 • Snimi izgovor நவீன நவீன
 • Snimi izgovor நிர்மாணிக்கப்பட்ட நிர்மாணிக்கப்பட்ட
 • Snimi izgovor அடாடர்க் அடாடர்க்
 • Snimi izgovor கமால் கமால்
 • Snimi izgovor கடன் கடன்
 • Snimi izgovor செய்யப்பட்டது செய்யப்பட்டது
 • Snimi izgovor கொசோவோ கொசோவோ
 • Snimi izgovor உருமேனியா உருமேனியா
 • Snimi izgovor சிரியா சிரியா
 • Snimi izgovor அசர்பைஜான் அசர்பைஜான்
 • Snimi izgovor உசுபெக்கிசுத்தான் உசுபெக்கிசுத்தான்
 • Snimi izgovor பெல்ஜியம் பெல்ஜியம்
 • Snimi izgovor சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து
 • Snimi izgovor இத்தாலி இத்தாலி
 • Snimi izgovor ஆஸ்திரியா ஆஸ்திரியா
 • Snimi izgovor நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து
 • Snimi izgovor பிரான்சு பிரான்சு
 • Snimi izgovor ஜெர்மனி ஜெர்மனி
 • Snimi izgovor ஈராக்கு ஈராக்கு
 • Snimi izgovor சைப்பிரசு சைப்பிரசு
 • Snimi izgovor பல்காரியா பல்காரியா
 • Snimi izgovor துருக்கி துருக்கி
 • Snimi izgovor அவ்வுரை அவ்வுரை
 • Snimi izgovor என்று என்று
 • Snimi izgovor கபா கபா
 • Snimi izgovor இது இது
 • Snimi izgovor முன் முன்
 • Snimi izgovor துருக்கியர்களின் துருக்கியர்களின்
 • Snimi izgovor துருக்கிய துருக்கிய
 • Snimi izgovor பொசுனியர் பொசுனியர்
 • Snimi izgovor செர்பியர் செர்பியர்
 • Snimi izgovor ரோமானி ரோமானி
 • Snimi izgovor துருக்கியர் துருக்கியர்
 • Snimi izgovor இவர்களுடன் இவர்களுடன்
 • Snimi izgovor மக்கெதோனியா மக்கெதோனியா
 • Snimi izgovor பாறு பாறு
 • Snimi izgovor Thuraissigiam Thuraissigiam
 • Snimi izgovor janayath janayath
 • Snimi izgovor பழங்கள் பழங்கள்