Izgovorite

Možete odabrati jezik kako biste prikazali samo riječi iz jezika za koji se traži izgovor..

 • Snimi izgovor къыпхуищӏ дзыхьыр къыпхуищӏ дзыхьыр
 • Snimi izgovor къэбэрдеибзэ къэбэрдеибзэ
 • Snimi izgovor хэхауэ хэхауэ
 • Snimi izgovor хъуэпскӏын хъуэпскӏын
 • Snimi izgovor зэрыхь зэрыхь
 • Snimi izgovor хуэшэчын хуэшэчын
 • Snimi izgovor пкърыхуэн пкърыхуэн
 • Snimi izgovor пкърыупщӏыхьын щӏадзащ пкърыупщӏыхьын щӏадзащ
 • Snimi izgovor пкърыупщӏыхьын пкърыупщӏыхьын
 • Snimi izgovor пкъырыпкъынэ пкъырыпкъынэ
 • Snimi izgovor "сэ" жызыӏэ "сэ" жызыӏэ
 • Snimi izgovor гуэдзыпкъэ гуэдзыпкъэ
 • Snimi izgovor дапхъэ зэтет дапхъэ зэтет
 • Snimi izgovor сыадыгэщ сыадыгэщ
 • Snimi izgovor сыкъуаншэщ сыкъуаншэщ
 • Snimi izgovor Нарткъалэ сыдэсщ Нарткъалэ сыдэсщ
 • Snimi izgovor бэнакӀуэм сахэтщ бэнакӀуэм сахэтщ
 • Snimi izgovor кином сокӏуэ кином сокӏуэ
 • Snimi izgovor апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым
 • Snimi izgovor апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым
 • Snimi izgovor зыри зэзгъэцӏыхукъым зыри зэзгъэцӏыхукъым
 • Snimi izgovor ӏейуэ сыпхуозэш ӏейуэ сыпхуозэш
 • Snimi izgovor пхузогъэгъу пхузогъэгъу
 • Snimi izgovor сынопсалъэкъым сынопсалъэкъым
 • Snimi izgovor сымис сымис
 • Snimi izgovor зызотхьэщӏ зызотхьэщӏ
 • Snimi izgovor адыгэбзэ зызогъащӏэ адыгэбзэ зызогъащӏэ
 • Snimi izgovor ябгъэ ябгъэ
 • Snimi izgovor ябжыр ябжыр
 • Snimi izgovor ябж ябж
 • Snimi izgovor ягуар ягъавэ ягуар ягъавэ
 • Snimi izgovor ямыдэ ямыдэ
 • Snimi izgovor ямыдэу щытын ямыдэу щытын
 • Snimi izgovor сыт псом япэр? сыт псом япэр?
 • Snimi izgovor еужьэрэкӏ еужьэрэкӏ
 • Snimi izgovor щэ ныкъуэ щэ ныкъуэ
 • Snimi izgovor Яша Яша [имя, dict_uk]
 • Snimi izgovor яшэ яшэ
 • Snimi izgovor зыкӏуэцӏашыхь зыкӏуэцӏашыхь
 • Snimi izgovor зыкӏуэцӏалъхьэ зыкӏуэцӏалъхьэ
 • Snimi izgovor хьэпшыпылъэ хьэпшыпылъэ
 • Snimi izgovor ящӏ ящӏ
 • Snimi izgovor ӏэ лалэ ӏэ лалэ
 • Snimi izgovor телъэтыпӏэ телъэтыпӏэ
 • Snimi izgovor телъэтын телъэтын
 • Snimi izgovor жэщым яшхын жэщым яшхын
 • Snimi izgovor ахэр игъэшхэн хуейт ахэр игъэшхэн хуейт
 • Snimi izgovor ахэм шыр къыраш ахэм шыр къыраш
 • Snimi izgovor псыӏэрышэ псыӏэрышэ
 • Snimi izgovor ар дауэ? ар дауэ?