Izgovorite

Možete odabrati jezik kako biste prikazali samo riječi iz jezika za koji se traži izgovor..

 • Snimi izgovor соджэ соджэ
 • Snimi izgovor къэскӏухьыну сокӏуэ къэскӏухьыну сокӏуэ
 • Snimi izgovor чыристан чыристан
 • Snimi izgovor кӏуэрщӏэгъакъуэ кӏуэрщӏэгъакъуэ
 • Snimi izgovor унэм сокӏуэж унэм сокӏуэж
 • Snimi izgovor сыноуэн сыноуэн
 • Snimi izgovor уанэгущхьэнтэ уанэгущхьэнтэ
 • Snimi izgovor пэ кӏыхь пэ кӏыхь
 • Snimi izgovor къэгъанэ къэгъанэ
 • Snimi izgovor къыдогъанэ къыдогъанэ
 • Snimi izgovor лъэщӏ лъэщӏ
 • Snimi izgovor узыншэу куэдрэ тхьэм къыфщхьэщигъэт узыншэу куэдрэ тхьэм къыфщхьэщигъэт
 • Snimi izgovor сышхэну сыхуейщ сышхэну сыхуейщ
 • Snimi izgovor дыщэ пыӏэ дыщэ пыӏэ
 • Snimi izgovor пщыхьэщхьэм сыт ухуигугъэр? пщыхьэщхьэм сыт ухуигугъэр?
 • Snimi izgovor унэм и теплъэ унэм и теплъэ
 • Snimi izgovor нэщӏыса нэщӏыса
 • Snimi izgovor нэщӏысын нэщӏысын
 • Snimi izgovor зегъасэ зегъасэ
 • Snimi izgovor ягъэлъапӏэ ягъэлъапӏэ
 • Snimi izgovor удыгъэ зыхэлъ удыгъэ зыхэлъ
 • Snimi izgovor ӏэфӏагъ ӏэфӏагъ
 • Snimi izgovor нэ дахэ уиӏэщ нэ дахэ уиӏэщ
 • Snimi izgovor щхьэцхущӏ щхьэцхущӏ
 • Snimi izgovor удыгъэ удыгъэ
 • Snimi izgovor хуэжэн хуэжэн
 • Snimi izgovor щыпсэухэм я къетхэкӏын щыпсэухэм я къетхэкӏын
 • Snimi izgovor зрахьэну хуэныкъуэщ зрахьэну хуэныкъуэщ
 • Snimi izgovor лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ
 • Snimi izgovor тепӏэн тепӏэн
 • Snimi izgovor ахъшэ къихын ахъшэ къихын
 • Snimi izgovor пащтыхьыпхъу пащтыхьыпхъу
 • Snimi izgovor хьэдэщӏэлъхьэ хьэдэщӏэлъхьэ
 • Snimi izgovor псытекӏэ псытекӏэ
 • Snimi izgovor фӏыкӏэ зыухьэ фӏыкӏэ зыухьэ
 • Snimi izgovor шэнт-ӏэнэ шэнт-ӏэнэ
 • Snimi izgovor уэсылӏ ящӏ уэсылӏ ящӏ
 • Snimi izgovor къэзэр къэзэр
 • Snimi izgovor гъэбэтэн гъэбэтэн
 • Snimi izgovor зыхузэгъэпэщ зыхузэгъэпэщ
 • Snimi izgovor зыхузэгъэпэщын зыхузэгъэпэщын
 • Snimi izgovor хузэгъэпэщын хузэгъэпэщын
 • Snimi izgovor абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ? абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ?
 • Snimi izgovor ӏэпхъуэ зэпытт ӏэпхъуэ зэпытт
 • Snimi izgovor хыфӏэдзапӏэ хыфӏэдзапӏэ
 • Snimi izgovor хыфӏэдзапхъэ хыфӏэдзапхъэ
 • Snimi izgovor щӏэдзыпхъэ щӏэдзыпхъэ
 • Snimi izgovor хьэжыгъэ ухуэнщӏын хьэжыгъэ ухуэнщӏын
 • Snimi izgovor ухуэнщӏын ухуэнщӏын
 • Snimi izgovor цӏыхубз дахэ дыдэ цӏыхубз дахэ дыдэ