Izgovorite

Možete odabrati jezik kako biste prikazali samo riječi iz jezika za koji se traži izgovor..

 • Snimi izgovor tatawaw tatawaw
 • Snimi izgovor pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Snimi izgovor Mosakahiken Mosakahiken
 • Snimi izgovor tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Snimi izgovor piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Snimi izgovor pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Snimi izgovor pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Snimi izgovor e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Snimi izgovor e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Snimi izgovor e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Snimi izgovor soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Snimi izgovor micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Snimi izgovor sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Snimi izgovor e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Snimi izgovor ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Snimi izgovor ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Snimi izgovor papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Snimi izgovor mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Snimi izgovor atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Snimi izgovor misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Snimi izgovor misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Snimi izgovor kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Snimi izgovor misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Snimi izgovor misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Snimi izgovor kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Snimi izgovor akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Snimi izgovor e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Snimi izgovor tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Snimi izgovor tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • Snimi izgovor misakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • Snimi izgovor pihtokwahew pihtokwahew
 • Snimi izgovor osihew osihew
 • Snimi izgovor kociw kociw
 • Snimi izgovor nistwaw pihtokwewepahwew nistwaw pihtokwewepahwew
 • Snimi izgovor nistwaw pihtokwahew nistwaw pihtokwahew
 • Snimi izgovor nisto c-pihtokwahat nisto c-pihtokwahat
 • Snimi izgovor onikanohtew onikanohtew
 • Snimi izgovor onikanapoyow onikanapoyow
 • Snimi izgovor e-maskamat e-maskamat
 • Snimi izgovor kakwe-maskacihew kakwe-maskacihew
 • Snimi izgovor napakiwanis napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • Snimi izgovor okanawikapawiwak okanawikapawiwak
 • Snimi izgovor otaskanahk ka-metawecik otaskanahk ka-metawecik
 • Snimi izgovor otahk ka-metawecik otahk ka-metawecik
 • Snimi izgovor naway ka-metawecik naway ka-metawecik
 • Snimi izgovor otawi-metawew otawi-metawew
 • Snimi izgovor tawayihk ka-metawet tawayihk ka-metawet
 • Snimi izgovor peyakwapoyow peyakwapoyow [Hockey phrase]