Ruske riječi i izrazi za upute o smjeru kretanja

"Skreni u prvu ulicu desno", "Nastavi ravno"... Unatoč napretku tehnologije u ovom sektoru, naučiti pitati i razumjeti upute kad smo na nekome novom mjestu dio je putovanja. Ovdje ćete pronaći korisne izraze za ovakve situacije.