Rječnik prijevoznih sredstava na portugalskom

Vožnja taksijem na Manhattanu ili lovljenje vlaka na Paddington Stationu. To su samo neke od situacija u kojima se možete naći ako posjetite New York ili London. Ovaj osnovni vokabular pomoći će vam pri korištenju javnog prijevoza.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play