Korisni izrazi na njemačkom za komunikaciju u restoranu

Mnogima naručivanje hrane ili pića na nepoznatom jeziku predstavlja poteškoću. Ovaj vodič olakšat će takve trenutke u kafićima, barovima i restoranima.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play