Pozdravi i isprike na nizozemskom

Važno je biti pristojan i kada govorimo drugim jezikom, osobito kad putujemo u inozemstvo. Pristojnost je ključna u svijetu u kojem živimo, a izrazi poput "molim" ili "hvala" uobičajeni su u svim jezicima. Poznavanje ovakvih izraza može biti veoma korisno.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play