Rječnik dijelova tijela na nizozemskom

Ovaj vodič može biti veoma koristan ako morate ići u bolnicu dok ste u inozemstvu jer ste iščašili zglob ili jer vas npr. boli grlo. Poznavanje naziva za dijelove tijela na drugim jezicima nevjerojatno je korisno.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play