Rječnik mjesta i gradova na francuskom

Pronalaženje toaleta u Parizu ili najbliže stanice podzemne željeznice u Madridu samo su neke od situacija u kojima se možete pronaći putujući u Francusku ili Španjolsku. Poznavanje osnova sljedećeg vokabulara može biti od velike pomoći u raznolikim situacijama.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play