Najčešći bugarski izrazi za svakodnevnu komunikaciju

Svaki jezik ima uobičajene fraze. U ovome vodiču pronaći ćete neke od ovih fraza koje će biti korisne u svakoj situaciji.