Rječnik zanimanja na švedskom

Kada radite kao portir u hotelu u Veneciji i pokušavate na stranom jeziku objasniti što radite nije lagano ako ne poznajete odgovarajuće termine. Ovdje možete pronaći nazive nekih od najuobičajenijih zanimanja.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play