Riječi koje je izgovorio panda01 u Forvu.

Korisnik: panda01 Pretplatite se na panda01 izgovor

Korisnički profil: informacije, riječi i izgovori.

Datum Riječ Slušajte Glasovi
06/08/2013 allergologue [fr] Izgovor allergologue 0 glasova
06/08/2013 antivénéneux [fr] Izgovor antivénéneux 0 glasova
06/08/2013 arthroscopie [fr] Izgovor arthroscopie 0 glasova
06/08/2013 astreignant [fr] Izgovor astreignant 0 glasova
06/08/2013 manquera [fr] Izgovor manquera 1 glasova
06/08/2013 assiégeant [fr] Izgovor assiégeant 0 glasova
06/08/2013 astreinte [fr] Izgovor astreinte 0 glasova
03/08/2013 aromathérapie [fr] Izgovor aromathérapie 0 glasova
03/08/2013 arrière-gorge [fr] Izgovor arrière-gorge 1 glasova
03/08/2013 audioconférence [fr] Izgovor audioconférence 0 glasova
03/08/2013 arrière-grand-père [fr] Izgovor arrière-grand-père 0 glasova
03/08/2013 autarcie [fr] Izgovor autarcie 0 glasova
03/08/2013 avant-veille [fr] Izgovor avant-veille 1 glasova
03/08/2013 épanouisse [fr] Izgovor épanouisse 0 glasova
03/08/2013 autosubsistance [fr] Izgovor autosubsistance 0 glasova
02/08/2013 l'intérieur [fr] Izgovor l'intérieur 0 glasova
02/08/2013 métaphysiciens [fr] Izgovor métaphysiciens 0 glasova
02/08/2013 préconisait [fr] Izgovor préconisait 0 glasova
02/08/2013 reprennent [fr] Izgovor reprennent 0 glasova
02/08/2013 des industries [fr] Izgovor des industries 0 glasova
02/08/2013 inflammatoire [fr] Izgovor inflammatoire 0 glasova
02/08/2013 amniotique [fr] Izgovor amniotique 0 glasova
02/08/2013 d'ostéopathie [fr] Izgovor d'ostéopathie 0 glasova
02/08/2013 brièveté [fr] Izgovor brièveté 0 glasova
02/08/2013 bénins [fr] Izgovor bénins 0 glasova
02/08/2013 analeptique [fr] Izgovor analeptique 0 glasova
02/08/2013 enthousiasmes [fr] Izgovor enthousiasmes 0 glasova
02/08/2013 musculosquelettique [fr] Izgovor musculosquelettique 0 glasova
02/08/2013 l'allaitement [fr] Izgovor l'allaitement 0 glasova
02/08/2013 antidiphtérique [fr] Izgovor antidiphtérique 0 glasova

Korisnički info

spol: žensko,

Naglasak/zemlja: Francuska

Kontakt panda01


Korisnička statistika

Izgovori: 53

Dodane riječi: 0

Glasovi: 3 glasova

Broj posjeta: 3.258


Poredak korisnika

Položaj obzirom na dodane riječi: n/a

Položaj obzirom na izgovore: 4.344