Riječi koje je izgovorio Cistude u Forvu. stranica 9.

Nažalost, ovaj profil nije javan.