Riječi koje je izgovorio Cistude u Forvu. stranica 8.

Nažalost, ovaj profil nije javan.