Riječi koje je izgovorio Cistude u Forvu. stranica 7.

Nažalost, ovaj profil nije javan.