Riječi koje je izgovorio Cistude u Forvu. stranica 6.

Nažalost, ovaj profil nije javan.