Riječi koje je izgovorio Cistude u Forvu.

Nažalost, ovaj profil nije javan.