Iloko riječi koje čekaju izgovor (od umasping do malem)

Jezik: Iloko [Ilokano] natrag na Iloko

606 očekuje se izgovor riječi. natrag na Iloko [Ilokano]
 • Snimi izgovor umaspingumasping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor maraniaganmaraniagan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor lumabbagalumabbaga [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor pingpingpingping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor nakaitangpakannakaitangpakan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor kallidmokallidmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor kaslakasla [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor bituenbituen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor ngatanngatan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor kenkankenkan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor imparaburimparabur [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor DiosDios [nagsaway a pintasmo, Iloco song, god, hebreo]
 • Snimi izgovor kaaspingkaasping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor binukbukudambinukbukudam [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor aminenaminen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor talugadingtalugading [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor agmisuotkaagmisuotka [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor napintaskanapintaska [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor bingiembingiem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor bibigmobibigmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor sakasaka [nagsaway a pintasmo, Iloco song, water-bearer, to blame, cat]
 • Snimi izgovor umisemumisem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor dagusdagus [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor marfilmarfil [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor daegendaegen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor buokbuok [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor pangulkulotenpangulkuloten [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor kidaymokidaymo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor bullalayawbullalayaw [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Snimi izgovor malemmalem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]