Iloko riječi koje čekaju izgovor (od tapno do sinamay)

Jezik: Iloko [Ilokano] natrag na Iloko

606 očekuje se izgovor riječi. natrag na Iloko [Ilokano]
 • Snimi izgovor tapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • Snimi izgovor maipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Snimi izgovor guramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • Snimi izgovor kaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • Snimi izgovor sentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • Snimi izgovor indengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor naslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor silawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor kadkad
 • Snimi izgovor ipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor SangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • Snimi izgovor naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor Samsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor NanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor ayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor KadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • Snimi izgovor palasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor danasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor ikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor darasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Snimi izgovor dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Snimi izgovor indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Snimi izgovor indayonenkantoindayonenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Snimi izgovor sinamaysinamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]